Plan zajęć WRZESIEŃ 2022 -CZERWIEC 2023


poniedziałek

wtorek 

środa 

czwartek 

piątek 

sobota 

  9:40-10:20
Maluszkowo

1,5-2,5 lat
ZAPISY

   

 

 

9:00-11:00
Laktacyjna
grupa

*co 3. sobota
AKTYWNA

 10:30-11:30
Zajęcia adaptacyjne
do przedszkola

2-3 lata
AKTYWNA


 
 
 10:00-10:45
Muzykalne Brzdące
  2-3 lata
AKTYWNA
    10:30-11:00
BALET

  4-5 lat
AKTYWNA

  11:30-12:30
Zajęcia adaptacyjne
do przedszkola

2-3 lata
AKTYWNA

   
11:00-11:45
Muzykalne Brzdące
8 do 24 m/cy
AKTYWNA
   11:00-11:40
BALET
  6-7 lat
AKTYWNA
     
 

11:40-12:30
  BALET
   
7-8 LAT
     AKTYWNA

   
 

     

16:30-17:20
Sensoryczne Gordonki
2-3 lata
AKTYWNA
16:00-16:30
BALET

3-4 lata
  AKTYWNA

 16:30-17:15
Logosensoryka
8 do 24 m/cy
AKTYWNA

 

16:00-17:00
Kreatywki, czyli
kreatywne zajęcia
plastyczne

5-10 lat
AKTYWNA

 17:20-18:00
Sensoryczne Gordonki
8-24 m-ce
AKTYWNA

16:35-17:15
BALET
5-6 lat
AKTYWNA

17:30-18:15
Logosensoryka

2-4 lata

AKTYWNA

 

16:30-17:30
Zajęcia adaptacyjne
do przedszkola

2-3 lata
AKTYWNA
 

16:30-17:15
Język angielski
dla dzieci

3-4 lata
ZAPISY

  17:00-17:45
Muzykalne Smyki
  3-4 lata
ZAPISY
 17:00-17:45
  Zespół wokalny
  7-9 lat
AKTYWNA
17:45-18:30
Sylabiaki - nauka
czytania

5-6 lat
AKTYWNA
   
17:20-18:00
Język angielski
dla dzieci

5-6 lat
AKTYWNA
 

Język angielski
dla dzieci

 3-4 lata
ZAPISY 
 17:00-17:45
Matematyka w akcji!
4-6 lat
AKTYWNA
   
  18:10-19:25
  Robotyka
  5-8 lat
AKTYWNA

   

 18:00-19:00
Sport i zabawa
4-6 lat
AKTYWNA

   
* podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 t.j. z póź.zm)
 
Szanowni Państwo,
w związku z otrzymaniem niepokojących sygnałów dotyczących bezprawnego wykorzystania nazw prowadzonych przez nas zajęć oraz programów tych zajęć, przez firmy o zbliżonym profilu działalności,niniejszym informujemy, iż Cafe Bajarka posiada autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do wszystkich publikowanych materiałów znajdujących się w harmonogramie zajęć w tym nazwy zajęć, program/opis zajęć.

W związku z powyższym prosimy o zaprzestanie działań polegających na kopiowaniu i/lub wykorzystywaniu w/w materiałów jako własne. W przeciwnym razie zmuszeni będziemy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego bowiem powyższy czyn stanowi podstawę odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami art.116 § 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 t.j. z póź.zm). 
 
RABAT 10% - na każdy kolejny karnet (rabat liczymy od karnetu o mniejszej wartości); rabaty nie łączą się z innymi promocjami

ZAPISY
- oznacza, że grupa nie jest jeszcze aktywna, trwają zapisy, po zebraniu odpowiedniej liczby chętnych grupa rozpoczyna pracę.
AKTYWNA - oznacza, że grupa pracuje i jeśli są wolne miejsca, można do niej dołączyć.

sklep na Etsy dla dzieci i dla mam
Cafe Bajarka ul. Kaliskiego 36 a, 87-100 Toruń, tel. 798 553 565 kontakt@cafebajarka.pl
urodziny dla dzieci Toruń, sale zabaw Toruń, zabawy dla dzieci, zajęcia przedszkolne, zajęcia dla dzieci Toruń, urodziny dziecka Toruń